Rutinerade investeraren Magnus Angenfelt är tillbaka i Finansräven, där han delar med sig av sina köptips och några aktier som kan drabbas hårt av coronakrisen. Magnus är civilekonom, före detta ekonomijournalist, analytiker och driver hedgefonden Chelonia.

Magnus Angenfelt – en uttalad värdeinvesterare – konstaterar att det finns ett antal bolag som har förutsättningar att utvecklas mycket bra under årets andra hälft. Angenfelt pekar ut Hoist som ett bolag som är lågt värderad.

”En aktie som är väldigt lågt värderad tycker vi, men som också är väldigt volatil, är inkassobolaget Hoist. Men om du är en försiktig investerare kommer du inte sova gott om natten med den aktien i portföljen”, säger han.

Lyssna på hela podcasten här:

Coronaviruset sätter ju sin prägel på aktiemarknaden, och Angenfelt nämner Byggmax som ett bolag som potentiellt kan gynnas av virusets effekter.

”Det här med omsorgen av det egna huset, att det inte bara är något du ska bo i utan också jobba i lite mer framöver har gjort att man investerar mycket i huset. Det här tror jag kanske kommer få en bestående effekt för Byggmax del. De har ju också en konkurrensfördel, då de är det billigaste byggbolaget som riktar sig till privatpersoner.”

ANNONS
ANNONS

Kontorsbranschen får det tufft

Det finns även branscher där coronaviruset försämrar utsikterna. Ett sådant område kan vara fastighetsbolagen med inriktning på kontorsfastigheter, bedömer Magnus Angenfelt.

Svenskarnas förändrade arbetsmönster på grund av coronaviruset kommer sätta sitt spår för kontorsfastigheter och medföra en sämre lönsamhet, vilket kommer sänka kursen för de här bolagens aktier.

”Fastigheter skulle kunna vara något man ska vara försiktig med på långsidan. Om jag förstår det rätt har vi en vakansgrad på kontor i Stockholm på 4 procent. Tumregeln är att vid över 5 procent så blir det hyresfall. Om man tittar på de undersökningar som görs över hur många som kommer att sitta hemma även efter pandemin så kommer rimligtvis efterfrågan att falla en del.”

De som kan rasa mest i denna kategori riskerar att bli de högst belånade fastighetsbolagen, menar han.

”De som har högst belåning och har kontorsfastigheter i storstäder, där tror jag man kan hitta de stora förlorarna”, säger han och nämner Klövern, Atrium Ljungberg och Diös som några exempel.

Ingen anledning att missunnas som investerare

En annan kategori som man som investerare bör hysa skepsis inför är tillväxtaktier. En stor del av dem riskerar att vara övervärderade, vilket kan leda till obehagliga överraskningar, anser Magnus Angenfelt.

ANNONS
ANNONS

”Risken är att det blir ett litet feltramp och att man faller från 40 till 20 procents tillväxt. Där skulle jag vilja säga att det finns en hel del som är för högt värderade”, säger han.

Han delar även med sig av sin generella filosofi kring investerande, och menar att det inte finns någon anledning att känna avund gentemot sin granne eller olika konkurrenter.

”Det här är inget nollsummespel. Ju bättre investerare vi har i landet, desto högre blir vår välfärd, så fungerar det faktiskt. Man ska inte vara missunnsam när grannen gör bra affärer utan ge honom en stor kram. Och det omvända om han gör dåliga affärer, så fungerar det”, konstaterar Magnus Angenfelt.

Läs mer: Krisråden du inte vill vara utan – Finansräven [Dagens PS]