Hexatronic får en köprekommendation av Dagens industri för att företaget är bra positionerat inför fiberrevolutionen. Utbyggnaden av fibernät är mogen i Sverige men håller på att ta fart utomlands. Hexatronic har de senaste åren kunnat uppvisa en stark tillväxt på minst tio procent per år och kan framöver växa ytterligare genom förvärv, bedömer Di.

Därtill påpekar tidningen att marginalerna kan höjas vid mer systemförsäljning.

ANNONS
ANNONS

”Materialbyten och produktoptimering lyfte bruttomarginalen till fina 44,5 procent under 2019. Mer systemförsäljning och ökat kapacitetsutnyttjande kan strukturellt öka den”, skriver Di.