Försvarsbolaget Saab drar tillbaka sitt utdelningsförslag på 4,50 kronor per aktie till årsstämman som äger rum den 1 april. Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska göras nu. Det framgår av ett pressmeddelande.

ANNONS

Saabs styrelse bekräftar sin bedömning av bolagets utdelningskapacitet för räkenskapsåret 2019, men på grund av den osäkerhet som covid-19-utbrottet skapar i omvärlden har styrelsen beslutat att dra tillbaka sitt förslag till årsstämma om vinstutdelning. När situationen kan analyseras bättre kan styrelsen bedöma möjligheten till ett nytt utdelningsförslag för 2019.

Osäkerheten orsak till beslutet

Saabs styrelse bedömer i sin utdelningsmotivering att bolagets utdelningskapacitet för 2019 inte påverkar Saabs möjlighet att fullgöra sina kort- och långsiktiga åtaganden. Denna bedömning kvarstår, men på grund av den rådande osäkerheten i omvärlden har styrelsen nu dragit tillbaka sitt utdelningsförslag.

Hittills har covid-19:s inverkan på Saab varit låg, givet bolagets stora orderstock och affärsmodell med långsiktiga åtaganden. Bolaget kan emellertid inte utesluta framtida effekter på verksamheten om den nuvarande störningen i världshandeln förlängs.

ANNONS
ANNONS

Saabs valberedning har också beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om en höjning av styrelsearvodena. Valberedningen föreslår nu att styrelsearvodena förblir oförändrade från 2019.