Mot bakgrund av att dotterbolagen Aligera Holding AB och Aligera Vind AB har försatts i konkurs och att Aligera AB därmed inte bedriver någon operativ verksamhet, vilket är ett löpande noteringkrav, har styrelsen beslutat att ansöka om avnotering från First North.

Aligera utvärderar möjligheterna att tillskjuta annan verksamhet i bolaget och därefter åter ansöka om notering av bolagets aktie, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

First North har godkänt ansökan och meddelat att avnoteringen av bolaget aktie kommer att ske i dag den 16 februari.

”Låga elpriser och elcertifikat de senaste åren har drabbat vindkraftmarknaden hårt. Som konsekvens har Aligera Holding AB inte kunnat betala räntan på obligationslånet om 500 mkr, vilket varit bolagets uteslutande enskilt största kostnad. I ett försök att omstrukturera obligationen har motparten, efter en utdragen process, valt att gå vidare utan de övriga aktieägarna. Det är naturligtvis beklagligt att vi hamnat i denna situation som drabbat både grundarna och tillkomna aktieägare. Det är vår ambition att behålla det avnoterade bolaget, Aligera AB, och utvärdera möjligheterna att bedriva annan verksamhet”, kommenterar bolagets vd Jörgen Bender.