Klädkedjan RNB:s aktie kollapsar efter besked om vinstvarning och nyemission. Nedgången är den historiskt största för bolaget.

I skrivande stund är RNB:s aktie ned 40 procent.

Bolaget meddelade i morse preliminära siffror för det fjärde kvartalet där rörelseresultatet bedöms uppgå till mellan -35 och -39 miljoner kronor sedan bolaget tar en nedskrivning av goodwill med 65 miljoner kronor.

De avser vidare att genomföra en garanterad nyemission på 85 miljoner kronor och förlänger sitt obligationslån i två år.

ANNONS
ANNONS

När det gäller företrädesemissionen är teckningskursen fastställd till 1,25 kronor per aktie.

Enligt villkoren ger en befintlig aktie rätt att teckna två nya aktier under perioden 11-25 november.

Största kursrörelser nedåt Procent
2019-09-30 -38,60
2008-01-16 -32,00
2002-07-24 -23,16
2013-03-26 -23,08
2008-10-22 -21,52
2001-10-03 -21,35
Källa: Factset