Börsveckan rekommenderar köp av norska Arcus och acceptera budet på Wilson Therapeutics i den senaste utgåvan. Tidningen ger rådet avvakta för Swedish Match, Bioinvent, Scandidos och Venue Retail.

ANNONS

Norska sprit- och vinbolaget Arcus har haft en ganska svag kursutveckling sedan börsintroduktionen 2016 trots en stabil historik med god tillväxt och med potential att lyfta lönsamheten kommande år. Börsveckan ser det som ett köpläge för den långsiktige.

Tidningen har varit positiv till Swedish Match de senaste åren och kursen har gått ovanligt starkt i år drivet av ett starkt bokslut och insiderköp. Börsveckan ställer fråga om aktien har mer att ge till p/e 20 och svarar att mycket positivt redan är inprisat. Rådet sänks därför till avvakta.

Budet på forskningsbolaget Wilson Therapeutics med en budpremie på 70 procent är skäligt och aktieägarna bör acceptera budet, bedömer tidningen.

Bioinvent styrde om verksamheten för fem år sedan för att fokusera helt inom onkologi. I år väntas en del data och bolaget är på rätt spår, men den stora omvärderingspotentialen ligger fortfarande långt fram. Börsveckan landar i en neutral rekommendation.

Räkenskapsåret 2016/17 blev mycket framgångsrikt för Scandidos med hög tillväxt på samtliga marknader. Dessvärre så har innevarande räkenskapsår visat på en minskad omsättning med ett kvartal kvar. Tidningen avvaktar med aktien.

ANNONS
ANNONS

Venue Retail Group har historiskt sett varit ett av börsens sämsta bolag, men kan faktiskt vara på väg upp ur svackan. Det är emellertid lättare att skära i kostnader än att få fart på en uthållig tillväxt. Bevisbördan är fortsatt tung för bolaget, anser Börsveckan som ger rådet avvakta.