Danska elektronikjätten Bang & Olufsen redovisar omsättningstapp på runt 30 procent för helåret 2019/2020 jämfört med samma period året innan. Även rörelseresultatet minskar kraftigt. 

ANNONS

Omsättningen sjönk 28,3 procent till 2 036 miljoner danska kronor (2 838).

Bruttovinsten blev 838 miljoner danska kronor (1 377), med en bruttovinstmarginal på 41,2 procent (48,5).

Rörelseresultatet blev -347 miljoner danska kronor (59).

Rörelseresultatet före engångsposter blev -304 miljoner danska kronor (59).

Resultatet före skatt var -367 miljoner danska kronor (33).

Resultatet efter skatt blev -576 miljoner danska kronor (19).

Resultat per aktie hamnade på -14,1 danska kronor (0,5).

ANNONS
ANNONS

Bang & Olufsen föreslår ingen utdelning.

Bolagets fria kassaflöde var -234 miljoner danska kronor (-272).

För 2020/21 siktar Bang & Olufsen på att åstadkomma intäkter på cirka 2,2 miljarder danska kronor, rörelseresultat före engångsposter på cirka -100 miljoner danska kronor och ett fritt kassaflöde på cirka 200 miljoner danska kronor.

Bang & Olufsen, Mdkk 2019/2020 2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 2 036 2 838 -28,3%
Bruttoresultat 838 1 377 -39,1%
Bruttoresultatmarginal 41,2% 48,5%
Rörelseresultat -347 59
Rörelsemarginal 2,1%
Resultat före skatt -367 33
Nettoresultat -576 19
Resultat per aktie, dkk -14,1 0,5
Utdelning per aktie, dkk 0