I kölvattnet av H&M:s kvartalsrapport strömmar analytikernas rekommendations- och riktkursändringar in.

Sammantaget speglar analyserna en positiv syn på utvecklingen i onlineaffären och viss optimism kring utvecklingen på vissa marknader. Men mycket oro och frågetecken kvarstår och flera analytiker ger sitt betyg efter den rådande aktiekursen för klädjätten.

Kepler anser att det är dags att ta en andningspaus efter att H&M-kursen stigit över 30 procent de senaste nio handelsdagarna och sänker rekommendationen till behåll från tidigare köp. Rapportens resultat kom in under förväntningarna men den starka onlineförsäljningen och en positiv trend i flera viktiga marknader får banken att höja riktkursen till 175 kronor från tidigare 155 kronor.

“Även om vi har förväntat oss att H&M:s massiva investeringsprogram skulle löna sig gradvis har synligheten varit låg. Men den förbättrade synlighet som ses under de senaste kvartalen motiverar en mer lämplig värdering enligt vår uppfattning”, skriver Kepler i en analys på morgonen.

SEB ser att H&M-aktien vid nuvarande värdering har en ganska låg riskpremie och upprepar sin säljrekommendation. Banken meddelar att de inför rapporten sänkt estimaten för vinst per aktie 2019 lite för mycket och justerar upp dem med 3-4 procent för 2018-2020 efter att resultatet för det tredje kvartalet varit bättre än väntat.

Societe Generale höjer H&M till behåll, från sälj, och lyfter riktkursen till 150 kronor från 91 kronor. Banken anser att de strukturella problemen att skifta försäljningen från butiker till online inte har försvunnit och ser de ökade kostnaderna för onlinehandeln som tillägg till butikskostnaderna pekar mot en pågående erosion av marginalen. Däremot ser de tecken på att H&M:s jämförbara försäljning är på väg att återhämta sig vilken kan leda till en optimistisk avledning under kommande 12 månader.

Även DNB anser att den höga risken för H&M kvarstår efter delårsrapporten.

ANNONS
ANNONS

“Enligt vår uppfattning kan den nuvarande bruttomarginalen leda till mer prissänkningar istället för ökat spelrum, men i slutändan med ett ganska liknande resultat (bruttomarginalrisker)”, skriver banken i en analys där de höjer riktkursen till 120 kronor aktien från tidigare 115 kronor och upprepar sin säljrekommendation.

En analys med tonvikt på det negativa kom från Handelsbanken, som har svårt att se några bevis på ett positivt trendbrott i H&M-rapporten och sänker rekommendationen till sälj, från tidigare minska, och upprepar sin riktkurs på 120 kronor aktien.

“Försäljningen i jämförbara butiker fortsätter att vara negativ, samtidigt som resultatet försämras kraftigt, även justerat för extraordinära poster. Dessutom var jämförelsetalen lätta. Vi tror att betydande prisinvesteringar (det vill säga generella prissänkningar) med stöd av en valutamedvind vid inköpen räddar försäljningsutvecklingen från att bli ännu sämre under det andra halvåret 2018, men effekten av valutamedvind lär mattas i början av 2019”, skriver banken i en analys efter rapporten.

Handelsbanken spår också att högre transportkostnader, löneinflation och tuff konkurrens kommer fortsätta att pressa H&M framöver.

“Vi menar således att marginalerna kommer att vara under fortsatt press, trots omförhandlade hyror, och räknar med kostsamma investeringar för att modernisera butiksnätet. Därtill kan lönsamheten för onlineverksamheten komma att pressas av en ökad andel fria leveranser, vilket drabbar handlare med små genomsnittliga order oproportionerligt mycket.”

Läs även: H&M tokrusar på Stockholmsbörsen [DagensPS.se] >