Handelsbanken har i dag sänkt rekommendationerna för verkstadsbolagen Alfa Laval, SKF och Trelleborg.

ANNONS

I analysen konstaterar analytikerna på banken att den cykliska medvinden börjar avta och att bolagen möter tuffare jämförelsetal nästa år.

”Då den cykliska medvinden börjar mattas och verkstadsbolagen står inför tuffare jämförelsetal, har det blivit än viktigare med bolagsexponeringen i sektorn. Även om fundamenta i verkstadssektorn fortfarande ser bra ut och den senaste tidens aktiekursrörelser dämpat värderingarna, har vi intagit en mer defensiv syn på sektorn och letar efter kvalitetsegenskaper, potential för förvärvad tillväxt och attraktiv värdering”, skriver banken.

Konjunkturen bedöms vara nära toppen.

”Samtidigt som vår analys indikerar att den globala ekonomin närmar sig (eller ligger på) toppen av cykeln, förväntar vi inte någon dramatisk minskning av volymerna för verkstadsbolagen i närtid. Tillväxttakten kan sjunka, i synnerhet när vi går in i 2019 då jämförelsetalen blir tuffare, men vi är övertygade om att efterfrågan kommer att vara relativt stabil under kommande kvartal.”

Gällande vinstprognoserna för 2019 ser banken större nedsidesrisk än uppsida.

ANNONS
ANNONS

”Den senaste tidens aktiekursrörelser i sektorn har dämpat värderingarna, samtidigt som prognoserna pekar på fortsatt tillväxt. Vi ser dock större nedsidesrisk än uppsidespotential i marknadens prognoser för 2019, vilket innebär att vi har antagit en mer defensiv investeringsstrategi (en trend som redan tycks ha inletts på börsen)”, skriver banken.

Handelsbankens favoriter i sektorn är: Atlas, Sandvik, Veoneer och Volvo.