Skandia Livs avknoppning, nätbanken Sbanken som numera ägs av riskkapitalbolaget Altor, är veckans aktie i Dagens Industri.

Banken pekas ut som en vinnare inom digitaliseringstrenden och har en plattform som går att skala upp. Därtill växer man snabbt och kan över tid även bli en uppköpskandidat, potentiellt för Avanza med tanke på att de två sidorna har erbjudanden som kan matchas bra ihop.

ANNONS
ANNONS

Sbanken är också betydligt billigare än Avanza sett till att p/e-talet är 11,6 mot 30 för Avanzas på rullande tolv månader.

Di:s bedömning är att Sbanken på ett års sikt bör kunna ge en avkastning på 20 procent.