Investmentbolaget Svolder är ett investmentbolag med endast fem anställda som huvudsakligen investerar i noterade svenska små och medelstora företag. I en analys lyfter Affärsvärlden fram bolagets osedvanliga transparens där man redovisar substansvärdet varje vecka.

ANNONS

Man påvisar även investmentbolagets skicklighet med vd Ulf Hedlundh i spetsen.

Svolders största innehav är Garo, Troax och Nordic Waterproofing som alla utvecklats starkt på börsen i år. Tillsammans utgör de 40 procent av substansvärdet.

Över tid har Svolder uppvisat en god tillväxt i sitt substansvärde och handlas för närvarande till en substansrabatt på tre procent.

ANNONS
ANNONS

”Svolder skall ha ett extra plus i kanten för den tydliga transparensen då substansvärdet redovisas på veckobasis. Svolders portfölj har en relativt stor exponering mot bolag som i hög grad är cykliska. Substansrabatten är 3 procent. Vi landar i en neutral hållning. Däremot föredrar vi både Svolder och Öresund framför Creades för tillfället”, skriver Affärsvärlden i sin analys.