Utbildningsbolaget Academedia dyker ofta upp i debatter både rörande möjliga tillväxtaktier och kring företagets roll på svenska skolmarknaden. Nu ska bolagets yrkeshögskolor utökas med 1.506 studieplatser till hösten. 

ANNONS

Det framgår av Myndigheten för yrkeshögskolans, MYH, publicering om vilka ansökningar som beviljats. Sammantaget medför den extra tilldelningen att Academedia stärker sin position och tar marknadsandelar, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Myndigheten för yrkeshögskolan har med anledning av den snabbt stigande arbetslösheten i Sverige fått i uppdrag att utöka antalet studieplatser. De senaste dagarna har myndigheten meddelat ytterligare tilldelningsbesked och totalt fördelat 8.763 utbildningsplatser mellan vanliga YH-utbildningar och nya kortare YH-utbildningar.

AcadeMedias yrkeshögskolor har totalt tilldelats 1.506 av dessa, motsvarande 17 procent. Detta medför att Academedia tar marknadsandelar. I januari 2020 var Academedias yrkeshögskolors marknadsandel 14,5 procent.

Ska hantera runt 8.000 utbildningsplatser

Inför starterna under höstterminen 2020 är förväntan att den extra tilldelningen och den ordinarie tilldelningen i januari sammantaget ska bidra till en ökning av antalet utbildningsplatser på Academedias yrkeshögskolor till cirka 8.000. Vid höststarten 2019 gick cirka 6.700 studerande på Academedias yrkeshögskolor, vilket tidigare kommunicerats. Ansökningarna inför höstens utbildningar är rekordmånga med fler sökande per utbildningsplats än tidigare.

Utbildningarna som tilldelats varierar i längd, men de befintliga utbildningarna är vanligtvis ett till två år och de korta utbildningarna som tilldelats kommer att genomföras över 1 till 20 veckor under hösten 2020. Den ekonomiska effekten realiseras dock först när elever har rekryterats till utbildningarna.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Di ser uppsida på 30 procent i Academedia [Dagens PS]