I juni 2010 trädde den nya lagen i kraft som innebär en nedre gräns på 0,2
promille på sjön. Närmare bestämt gäller det båtar som kan framföras i minst 15 knop eller med ett skrov längre än tio meter.

Och sju år efter lagändringen ser sjöpolisen en tydlig attitydförändring. Mikael Olofsson, sjöpolis i Stockholms län, drar paralleller till raggarkulturen.

”Det ser ut som om man har faktiskt köpt hela konceptet med om man är flera stycken ombord på en båt så ska man ha en person som kör båten och den personen ska alltid vara nykter”, säger han till Sveriges Radio och får medhåll från kustbevakningen i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Även båtägare som SR pratat med välkomnar regeländringarna. En påpekar att det precis som i biltrafiken blir farligt i höga hastigheter när reaktionsförmågan försämras medan en annan konstaterar att det inte är några problem att ligga kvar för ankar om man vill ta ett glas vin.

Men alla är inte helt nöjda med den nya lagen.

ANNONS
ANNONS

”Alltså att promillehalten är lite onödigt lågt ställd. Men visst, nu är det bara att gilla läget, säger båtägaren Tryggve Bengtsson, till SR.

MISSA INTE: Mörka ”militärbåtar” årets trend [DagensPS.se] >

LÄS ÄVEN: Sänkt straff för båtfylla [DagensPS.se] >