ANNONS
ANNONS

Erik Åsbrinks frispråkiga debattartikel skakar om

sya8a165.jpg

”Den stora och under en följd av år växande klyftan i beskattning av arbete och kapital måste minska kraftigt”, skriver Erik Åsbrink i tidningen.

S katt på kapitalinkomster bör enligt ex-ministern tas ut med 30 procent och d en statliga inkomstskatten sänkas för att få ned skatten på arbetsinkomst.

Åsbrink skriver vidare att han sympatiserar med strävandena att likabehandla eget och lånat kapital. 

ANNONS
ANNONS

”Men jag är starkt kritisk mot metoden – sänkt bolagsskatt – för att kompensera skatteskärpningen. Det skulle ju innebära att den stora obalans som redan råder vad gäller beskattning av kapital kontra arbete skulle förstärkas ytterligare. Om man vill likställa beskattningen av eget och lånat kapital bör det ske på ett sätt som inte innebär en ytterligare sänkning av bolagsskatten”, skriver han.

Den före detta finansministern efterfrågar göras en bredare översyn av skattesystemet.

”Kapitalinkomster är mycket mera ojämnt fördelade än arbetsinkomster. Den är ineffektiv, eftersom produktionsfaktorn arbete beskattas hårdare än produktionsfaktorn kapital. Den motverkar strävandena att öka antalet arbetade timmar i ekonomin, något som är nödvändigt att åstadkomma för att det ska vara möjligt att upprätthålla ett generöst välfärdssystem i framtiden”, skriver Erik Åsbrink i SvD.

LÄS MER: ”Risk för obalans mellan skatter” (Eriks Åsbrink, SvD Brännpunkt) »

 
ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS