ANNONS
ANNONS

Räntan och dollarn – roten till det onda

Kristofer Berggren redogör sin analys kringproblemen kring tillväxtmarknadena.

Kristofer Berggren, analytiker på CMC Market, berättar hur Fed, USA:s centralbank, ställer till problem för världens tillväxtmarknader, så kallade emerging markets, och redogör för de nya tillväxtmarknaderna, frontier markets.

Öppna ett kostnadsfritt konto hos CMC Markets och börja handla valutor i dag

Det är få som missat att räntorna börjat stiga i USA och att den amerikanska dollarn (USD) stärkts kraftigt mot en mängd valutor. De så kallade tillväxtmarknaderna (emerging markets) har en relativt stor exponering mot den amerikanska dollarn och räntan på grund av att de har skulder i dollar. Problemet som uppstår när ett land har stora skulder i en valuta och en ränta som landet inte kontrollerar är att de blir extra känsliga för förändringar i dessa. Om dollarn stiger i värde relativt den inhemska valutan växer också skulden. Om räntan i USA stiger ökar samtidigt kostnaden för skulden i amerikanska dollar. Kombinerar man dessa två blir det en svårhanterlig cocktail. Bilden nedan visar de tillväxtmarknader som haft den största tillväxten de senaste åren av skuld i dollar i relation till BNP. Man har alltså ökat skulden i ett klimat där räntorna sjunkit eller legat på historiskt låga nivåer.

ANNONS
ANNONS
Källa: J.P. Morgan
Källa: J.P. Morgan

Lyssna på finanspodden Björnfällan – Avsnitt #46 – ”Frontier Markets, De nya tillväxtmarknaderna”

Tittar man på tillväxtmarknaderna som grupp ser man en stadigt ökande skuld i dollar och framför allt står den amerikanska dollarn för majoriteten av de skulder som länderna har i utländsk valuta. En stor del av skulderna består av obligationer och när dessa förfaller behöver majoriteten rullas över till nya obligationer, eftersom landet som innehar obligationen är beroende av fortsatt finansiering. Som bilden nedan visar är det en stor del av obligationerna som förfaller de närmaste åren. De som förfaller kommer att refinansieras i ett klimat med förväntat högre räntor. Detta leder till att skulden blir dyrare, alltså att räntan på skulden stiger.


Källa: IIF Global Debt Monitor
Källa: IIF Global Debt Monitor

Källa: IIF Global Debt Monitor
Källa: IIF Global Debt Monitor

Betyder det att tillväxtmarknader inte längre är intressant för investerare?
Nej, självklart inte. Det är dock viktigt att vara medveten om problemet. Framför allt för de som väljer att investera i specifika länder framför tillväxtmarknader som grupp. Bilden nedan visar en mer detaljerad bild av hur exponeringen ser ut i olika länder.

Källa: BIS, IIF, Credit Suisse research
Källa: BIS, IIF, Credit Suisse research

En annan faktor som kan bli problematisk för denna grupp är den amerikanska centralbankens nedmontering av sin balansräkning. Detta då det påverkar utbudet av dollar i det finansiella systemet negativt. Lägg där till Trumps skattesänkning, som finansieras med nya obligationer och som i sin tur kräver dollar.
Vad händer om det blir brist på USD och tillväxtmarknaderna är beroende av att finansiera sig i USD? Vi är inte där än, men trenden i utbudet av USD sedan FED valde att kliva åt sidan är tydlig och fortsätter den kan det bli ett allvarligt problem.

Källa: DS, Nedbank CIB
Källa: DS, Nedbank CIB

Riskinformation
Investeringar i CFD:er kan utvecklas såväl positivt som negativt, eventuell förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital.


Sponsrad artikel i samarbete med CMC-Markets.

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS