ANNONS
ANNONS

Ledarkollen: Almedalen är här igen

På söndag är det dags igen för politikerveckan på Gotland. (Foto: TT).

Varje dag läser Dagens PS ett antal ledarsidor och ger er det viktigaste.

I dag handlar det om migrationen, förbud mot fimpar, vem bryr sig om de verkliga förlorarna i könskampen, och om miljöförstöringen.

Migrationen, en fråga för hela Europa

DI lyfter blicken när det gäller en känslig och angelägen fråga i valrörelsen: ”Här hemma väntar ännu tusentals av de som sökte asyl hösten 2015 på besked från Migrationsverket. Många är barn. I den politiska debatten dominerar migrationsfrågorna och splittrar både alliansen och de rödgröna. Andra politiska utmaningar hamnar i skymundan samtidigt som partierna inte förmår nå några långsiktiga lösningar.På sätt och vis är det orättvist att lägga skulden på riksdag och regering. Eftersom migrationen är gränsöverskridande måste den i huvudsak hanteras mellanstatligt. Det går sådär.”

ANNONS
ANNONS

Förbjud fimpar på marken

Borås Tidning håller bokstavligen ett öra mot marken i sin ledare om att förbjuda kastade fimpar. Man anger tre punkter varför ett förbud vore en bra sak: ”1. För miljöns skull. Cigarettfimpar är farliga för naturen då filtret består av plasten cellulosaacetat som drar till sig ämnen som är farliga för naturen. Det tar ungefär ett till fem år för en fimp som slängts i naturen att brytas ner till mikroplast.2. Skräpet påverkar djuren. När djur äter plast, som ju som sagt finns i fimpar, i stället för mat blockeras matsmältningen och djuren påverkas såtillvida att de förgiftas eller i värsta fall dör.3. Det handlar om respekt för sin omgivning. Rökare får helt enkelt stå ut med folk omkring dem inte är särskilt förtjusta i rök eller fimpar.”

Män är förlorarna

Redan för tjugo år sedan visade olika undersökningar att framtidens förlorare var unga män på landsbygden. Få har orkat inkludera männen i allt mer hätsk könskamp. Nu är framtiden här. Expressen skriver: ”För svenska kvinnor ser läget ljust ut. För männen är det inte lika roligt. I statistikens staplar syns att fler män än kvinnor lever ensamma, har låg utbildningsnivå och dör av alkoholrelaterade skador och självmord. Sedan 2015 har Sverige dessutom ett mansöverskott, så räkna med ännu fler ensamma män framöver. ”

Det går allt snabbare utför

The Guardian skriver om att naturen som vi känner den är på väg att förändras i realtid. Djurarter försvinner och miljön blir allt sämre, allt snabbare: ” have lived long enough to witness the vanishing of wild mammals, butterflies, mayflies, songbirds and fish that I once feared my grandchildren would not experience: it has all happened faster than even the pessimists predicted. Walking in the countryside or snorkelling in the sea is now as painful to me as an art lover would find visits to a gallery, if on every occasion another old master had been cut from its frame.”

Dagens Snackis: Almedalen drar igång i helgen. Demokratins Kiviks marknad och valrörelse. Ön lär koka och visst är det underhållande att följa debatterna och surret i media. Men jag sätter alltjämt en sorts meningslös rebellisk ära i att jag aldrig har varit där.

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS