ANNONS
ANNONS

”Krisen är företagens fel”

thomas2.jpg

Världsekonomin darraroch börserna faller. Enligt Thomas Franzén – som är ordförande i , Arbetsförmedlingen, före detta vice riksbankschef samt före detta vice ordförande i nordiska börsstyrelsen Nasdaq OMX – pekar mycket på att företagens krav på avkastning är för höga.

”Att världen återkommande drabbas av finansiella kriser hänger starkt samman med företagens avkastningkrav”, skriver han i artikeln i Svenska Dagbladet.

Höga mål, ofta på mellan 15-20 procent, styr vilka investeringar som genomförs. Samtidigt ökar de reala kraven tack vare de senaste decenniernas sjunkande inflation.

ANNONS
ANNONS

Men hjälp av lukrativa bonussystem får bolagen sina ledningsgrupper att jaga avkastningsmål.

Bolagen kan enligt Franzén öka avkastningen genom att ha ett så litet eget kapital som möjligt och bara väljer de mest högavkastande investeringarna.

”De kan då öka sina utdelningar och återköpa aktier. Aktieägarna får då pengar som de kan investera på nytt. Men avkastningsmålen utgår från att företagen inte ska be börsen om mer kapital. Detta innebär att efterfrågan på aktier stiger samtidigt som utbudet på aktier inte ökar. Följden blir att aktierna stiger i värde. Bubblan börjar”, skriver Thomas Franzén på Brännpunkt.

Företagens avkastningskrav är enligt debattören inte hållbara i längden.

”Jag är övertygad om att kraven måste komma ner på nivåer som ligger närmare ekonomins tillväxt och den långsiktiga räntenivån innan vi får en marknad i samklang med god långsiktig industriell tillväxt. Men vägen dit tycks gå över en lång period med mycket svag utveckling”, skriver Franzén.

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS