ANNONS
ANNONS

Få svenskar driver eget: ”Finns en överdriven rädsla”

Företagandet i Sverige är betydligt lägre än EU-genomsnittet. (Foto: Unsplash.com)

I Sverige driver endast sju procent av de sysselsatta svenskarna med minst två års högskolestudier företag. I EU är motsvarande andel dubbelt så hög, 14 procent.

Det här konstaterar Swedbank och Sparbankerna i en färsk analys och slår fast att företagandet är lågt i Sverige jämfört med övriga EU.

”Om Sverige skulle ha en lika hög andel företagare bland högskoleutbildade som EU-genomsnittet skulle vi ha 156.000 fler företagare. Jag tror att det finns en överdriven rädsla i Sverige för att satsa på företagande. Det kan vara till nackdel både för samhället i stort och för de individer som avstår från att förverkliga sin dröm”, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

ANNONS
ANNONS

Många svenskar drar sig för att starta företag på grund av ekonomisk osäkerhet. Så behöver det inte vara, men rädslan för finansiering blir ett hinder samtidigt som bilden är att det krävs många år och mycket kapital för att bygga upp en hållbar affärsverksamhet.

Swedbanks och Sparbankernas analys visar dock att det finns företag som snabbt lyckas nå lönsamhet. Statistiken, som baseras på uppgifter från Bisnodes databas Serrano, visar att 13 av 100 bolag har rörelseresultat som överstiger 500.000 kronor efter tre år. I vissa branscher har så många som var tredje företag nått den nivån inom tre år.

”Det finns stor spridning på de branscher där sannolikheten varit högst att snabbt nå ett starkt rörelseresultat. Men gemensamt för flera av de branscher där nystartade företag snabbt blivit lönsamma är att det är branscher som haft stor brist på arbetskraft under de senaste åren, vilket underlättat för nya företagare att hitta kunder. Det gäller bland annat byggsektorn och läkarverksamhet”, säger Johan Kreicbergs.

Branscher med höga utbildningskrav är också överrepresenterade. Många företagare som startat juridiska verksamheter, tandläkarpraktiker eller tekniska konsultbyråer har relativt snabbt uppnått en hög lönsamhet. Förhållandevis få företag lyckas däremot nå lönsamhet inom tre år i några av de branscher där flest företag startas. Det gäller till exempel inom restaurang och hårvård.

Här är fem tips till dig som funderar på att starta eget:

 

 1. Diskutera och analysera affärsidén
  Många är oroliga för att dela med sig av sin affärsidé eftersom någon annan kan genomföra den. Men den risken måste vägas mot den värdefulla input som kan komma från personer i det egna nätverket.
 2. Använd all tillgänglig hjälp
  Nyföretagarcentrum och Almi erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som funderar på att starta företag. På verksamt.se finns mycket information om alla praktiska steg som behöver tas för att starta företag.
 3. Gör en budget
  Hur mycket behöver du sälja för att kunna ta ut en skälig lön? Ta hänsyn till skatter och andra kostnader. Och här kan du ansöka om finansiering och få svar direkt.
 4. Se över dina trygghetslösningar
  Företagare behöver ta ett större ansvar än anställda för den egna tryggheten. Det gäller bland annat sparande till pension och ersättning vid sjukdom. Tänk också på att gå med i en a-kassa.
 5. Sök tjänstledigt om du är anställd för att starta företag
  Lagen ger dig inte rätt till att pröva lyckan som egenföretagare, men du kan ju alltid fråga om det är okej, så vida du inte konkurrerar med din arbetsgivare.

Uppland Kredit arbetar med finansiering av mindre och medelstora företag. Vårt mål hos Uppland Kredit är att göra det hela enklare för småföretagare, allt ifrån ansökan om företagslån, utbetalning och tillslut återbetalningen.

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS