ANNONS
ANNONS

Inflationsförväntningar i Sverige oförändrade

Inflationsförväntningarna ligger kvar på 1,9 procent på ett, två och fem års sikt, visar en ny undersökning. På bild: Riksbankschef Stefan Ingves. (Foto: TT)

Förväntningarna på den svenska inflationen mätt som Riksbankens målvariabel KPIF ligger vid 1,9 procent på ett, två och fem års sikt.

Det visar Prosperas undersökning som utförs på uppdrag av Riksbanken, där penningmarknadens aktörer ingår.

Därmed är inflationsförväntningarna oförändrade gentemot den förra undersökningen i januari.

ANNONS
ANNONS

Mätt som den gamla målvariablen, KPI, är inflationsförväntningarna också oförändrade och ligger vid 2,0 procent på ett års sikt, 2,1 procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års sikt.

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS