Enligt SCB:s fastighetsprisindex för permanenta småhus på riksnivå steg priserna med 2 procent under andra kvartalet 2020, jämfört med kvartalet innan.

ANNONS

Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende, villa, par-, rad- eller kedjehus, var 3,2 miljoner kronor under andra kvartalet. I storstadsregionerna spänner medelpriset från 4,2 miljoner kronor i Stormalmö till 5,9 miljoner i Storstockholm.

För fritidshus på riksnivå ökade priserna med 14 procent andra kvartalet 2020 jämfört med kvartalet innan. Det genomsnittliga priset i landet för ett fritidshus var 2 miljoner kronor under andra kvartalet.

ANNONS
ANNONS