Båtägare, se upp – Svenska Kryssarklubben varnar nu för ogiltiga nödknappar ute på sjön. Säkerhetsrisken beror på en miss i kommunikationen från myndigheter. 

ANNONS

VHF är ett internationellt radionät som täcker Sveriges kust, samt sjöarna Mälaren, Vänern och Vättern. Apparatens röda nödknapp kom till efter erfarenheterna från Estonia-olyckan, för att båtägare snabbt ska kunna larma och ange sin position.

Men av 118 000 svenska fritidsbåtar är det bara 26 000 av dessa som har fungerande VHF-system. Detta innebär att hela 92 000 fritidsbåtar färdas ute på sjön med falska förhoppningar om att få hjälp i nödsituation när de trycker på den röda nödknappen.

Myndigheternas miss

Att knappen inte fungerar beror på att VHF-apparten saknar MMSI-nummer och radiotillstånd. Detta har dock myndigheterna missat att informera båtägare om. Enligt Svenska Kryssarklubben och Stockholmradio utgör problemet en allvarlig säkerhetsrisk, och nu vill man varna allmänheten över situationen. 

“Innan Telia 2003 beslutade om att privatisera Stockholmradio hade vi det ansvaret. Men efter privatiseringen har den ‘lilla detaljen’ om att informera båtägarna fallit mellan stolarna”, säger Jens Johansson, vd på Stockholm Radio. 

”Helt orimligt”

“Det är helt orimligt att myndigheterna lägger ansvaret på fritidsbåtsägarna, utan att informera om att man behöver söka tillstånd samt få ett MMSI-nummer från PTS (Post- och Telestyrelsen) för att den röda knappen på sin VHF ska fungera i en nödsituation”, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.

Tillsammans önskar Svenska Kryssarklubben och Stockholmradio att myndigheterna börjar ta säkerhetsfrågan på allvar och ser till så att båtägare informeras och fixar sina VHF-apparater.

“Jag testade i en butik som säljer VHF-radio. Tyvärr informerade ingen om att man måste söka MMSI-nummer och radiotillstånd från PTS för att den röda knappen på VHF:en ska fungera om man behöver hjälp på sjön”, fortsätter Norén.

ANNONS
ANNONS

Läs mer om säkerhetsrisken på Svenska Kryssarklubben.

Läs mer: Det här oroar sig båtägare för mest – Dagens PS