Nedan villkor gäller för tävlingen om Guldtackan 

Deltagande

1. Inget köp krävs för att vara med i tävlingen.

2. För att deltaga i tävlingen måste du registrera dig med en giltig e-postadress mellan datumen 25 januari och 15 mars 2021 samt acceptera villkoren för tävlingen.

3. Tävlingen är öppen för personer som är över 18 år och läser Dagens PS.

4. Tillgång till internet och en godkänd e-postadress är båda förutsättningar för att vara med i tävlingen.

5. Alla som deltar i tävlingen godkänner att få Dagens PS dagliga nyhetsbrev och Dagens PS personuppgiftsvillkor samt villkoren hos Nordic Gold Trade

6. Dagens PS får diskvalificera en deltagare som inte har en giltig e-postadress. Anställda eller leverantörer till tävlingens organisatör eller annonsörer, deras partners eller associerade företag till organisatör eller annonsör får inte delta i tävlingen.

Tävlingsvillkor

1. Genom att uppdatera dina personliga uppgifter och acceptera villkoren så deltar du samtidigt i tävlingen om Guldtackan.

2. Tävlingen genomförs genom att samtliga deltagare efter att tävlingstiden är slut (25 jan 2021 – 15 mars 2021) mottar ett email som skickas samtidigt till alla som anmält sig.

3. I detta email ställs det fem frågor av rimlig svårighetsgrad. Den person som först svarar rätt på dessa frågor vinner tävlingen.

4. Vinsten består av en Guldtacka från Valcambi, Schweiz.
Tillverkare: Valcambi, Schweiz
Leverantör:        Nordic Gold Trade, nordicgoldtrade.com
Vikt:                   1 troy ounce (31,1035 gram), vikten avser guldets vikt i produkten
Renhet:              999,9/1000 (rent guld)
Övrigt:               Uppfyller kraven för att klassas som investeringsguld och
tackan är därmed undantagen från moms.

5. Vinnaren är själv ansvarig för att betala vinstskatt och/eller avgifter av vinstsumman.

6. Dagens PS frånsäger sig ansvaret i händelse av att email fastnar i skräppostfilter, att email inte når fram oavsett anledning, exempelvis på grund av avbrott i datatrafiken, samt liknande situationer.

7. I händelse av tvivel eller tvist om genomförandet av tävlingen är Dagens PS avgörande slutgiltigt och bindande för samtliga deltagare i tävlingen.

8. Vinnaren utses den 26 mars 2021 och kontaktas därefter personligen mot bakgrund av de lämnade kontaktuppgifterna.
 Om Dagens PS inte har fått uppgift om vart de ska skicka vinsten inom 14 dagar bortfaller rätten till vinsten utan kompensation.

9. Vinsten skickas senast två veckor efter bekräftelse av vinnaren på den adress man anmält sig.  

Ansvar, organisation och sekretess 

1. Organisatören av denna tävling är Tribe Media Group AB, som äger affärssajten Dagens PS, i samarbete med Nordic Goldtrade AB som står för tävlingsvinsten.

2. Organisatören av denna tävling är inte ansvarig för tekniska, hårdvaru- eller mjukvarufel av någon sort eller förlorad eller otillgängliga nätverkskontakter vilka kan begränsa eller hindra en tävlandes möjlighet att tävla.

3. Inget ansvar accepteras för förlorade, förstörda eller försenade tävlingsbidrag. Organisatören kan inte garantera korrekt funktionalitet eller garantera att sajt, server eller att deltagares mailserver inte innehåller virus eller andra skadande element som förhindrar mottagande av kommunikation.

4. Organisatören och respektive partners som är involverade i denna tävling/eventkampanj kommer inte vara ansvariga för direkt eller indirekt ekonomisk förlust eller skada som uppstått av denna kampanj, förutom att ingenting i denna klausul skall undanta ansvar för dödsfall, personskador eller allvarliga materiella skador som krävs enligt lag.

5. Dagens PS förbehåller sig rätten att ha med namn, fotografier och lokalisering av pristagare i relevant redaktionell kommunikation.

TILL TÄVLINGEN