Gaspriserna driver upp elpriserna på hela den gemensamma europeiska marknaden. Så även i Frankrike, som lutar sig tungt mot sin kärnkraft. President Emmanuel Macron kräver nu att alla sektorer i samhället hushåller med energi, skriver Svenska Dagbladet.

ANNONS

Nyligen har Tyskland gått ut med direktiv om hur man kan spara på elektricitet när den ryska gasen inte längre släpps fram. Ett stort antal tyskar började i samband med beskedet att leta efter alternativa bränslen, och varor som ved steg i pris.

Nu följer fransmännen efter, trots att Frankrike inte är beroende av den ryska gasen, utan har tvingats stänga flera reaktorer till följd av torka.

Kommunala simbassänger och ishallar i Frankrike kommer att stängas för att de tar för mycket energi i anspråk och reklamskyltar behöver hållas släckta.

Macron förklarar en ny era och den största energibesparingsinsatsen sedan 70-talets oljekris, skriver Svenska Dagbladet.

Ransonering av energi nästa steg

I flera städer håller man gatubelysningen släckt, och företag uppmanas hålla sina reklamskyltar avstängda. Snabbt byter många också ut glödlampor mot LED-belysning. Hela företag tvingas pausa sin verksamhet i de fall som de slukar för mycket energi. Grundregeln är att alla företag måste sänka sin energikonsumtion med minst 10 procent.

Invånare får uppmaningen att hålla inomhustemperaturen vintertid på 18 grader och att tvätta på natten. Vedeldningen har kommit till sin rätt igen, där den är möjlig.

ANNONS
ANNONS

Budskapet från Macron är att alla behöver spara på elektriciteten för att landet inte ska drabbas av regelbundna strömavbrott eller fullskalig ransonering, vilket är nästa steg.

Läs också:

Energikrisen: 13 förslag som partierna missat [Dagens PS]