Det krävs bättre samordning kring elpriser inom EU – där politiken kring hur länderna ska förhålla sig till de höga priserna är väldigt splittrad.

ANNONS

Europas regeringar är väldigt splittrade i hur de förhåller sig till ländernas skenande elpriser. Högre elpriser ser ut att vara kopplade till lägre energianvändning, enligt tankesmedjan Bruegel, berättar The Economist. Samtidigt har länder som Frankrike infört tak för höjningarna till 4 procent för hushåll. Det skyddet ser ut att fortsätta tills nästa år enligt finansministern Bruno Le Maire.

Det förklarar kanske varför fransmännen inte har sparat lika mycket på elen hittills i år – eftersom elräkningarna inte sköt iväg – som till exempel britternas gjorde.

Elbehovet sjönk markant

I Danmark, där regeringen delade ut pengar till de 400 000 fattigaste hushållen sjönk elbehovet markant. De danska hushållens totala användning av gas har minskat med över tre gånger så mycket som i Frankrike.

Om unionen ska kunna hitta tillbaka mot en genensam riktning som innebär hållbara energikällor efter att det ryska beroendet har brutits så måste dock länderna samordnas bättre. Som det franska elpristaket har visat så riskerar sådan politik att ta bort incitament att begränsa energianvändningen.

Högre elpriser behövs för att ställa om

Franska politiker har bränsleprotester i minnet, men om landet och EU nu ska ställa om till grön energi så kommer det betyda högre priser på el för att motverka överdriven användning, enligt The Economist, om unionen samtidigt vill ha lägre koldioxidutsläpp och skydda fattiga hushåll.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Sverige: Minst stöd i Europa för att klara elpris [Dagens PS]