Dagens PS

Afrikanska elnätet kräver rejäla investeringar

Elnat.jpg
Det afrikanska elnätet står inför investeringar.(Foto: TT)
Daniel Bylund
Daniel Bylund
Uppdaterad: 17 mars 2022Publicerad: 17 mars 2022

Investeringar på 350 miljarder dollar krävs för att det afrikanska elnätet ska kunna leverera el till alla afrikaner, rapporterar Bloomberg. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

För att Afrika ska nå Förenta Nationernas mål om att alla människor i subsahariska Afrika senaste 2030 ska ha tillgång till el måste investeringar på 350 miljarder dollar göras. Det är investeringar i elnätet men också utanför elnätet genom till exempel solenergi.

De senaste decenniet har människors tillgång på el ökat dramatiskt, men kontinenten har lång väg att gå för att nå målet 2030. I dagsläget saknar 600 miljoner människor tillgång till el enligt konsultföretaget Wood Mackenzie.

“Decentraliserade sol- och lagringsnät kan inte bara omforma Afrikas energiframtid utan också bära viktiga lärdomar för nästa generations uppfattning om globala allmännyttiga affärsmodeller”, säger Benjamin Attia, analytiker på WoodMac, i en rapport på torsdagen.

Svårigheter att få lönsamhet i det afrikanska elnätet

Publika kraftverk har dragits med lönsamhetssvårigheter och begränsad kompetens för att underhålla befintliga och investera i nya kraftverk. Gruvbolag i flera länder har valt att säkra upp energiförsörjningen på egen hand.

Enligt WoodMac behöver investeringar ske i modulära kraftverk som minskar behovet av dieseldrivna reservgeneratorer.

Det är först när priserna går ned för investeringar i solenergi och batterilagring som det kommer vara en bra lösning. Det kommer att göra att elbolagens traditionella tariffer förlorar sin konkurrensfördel.

“En våg av nätavhopp kan skapa problem”, säger Benjamin Attia. Vissa “kan slåss för att behålla dessa kunder genom att sänka tarifferna, prioritera deras efterfrågan, gå över till flexibla kundlösningar” och själva komma in på solenergimarknaden, sa han.

Växande befolkning

Afrikas växande befolkning bidrar till en allt större konsumtion och efterfrågan på bostäder och företag växer. Tjänsteleverantörer har därför sökt sig till dessa områden och använder energilösningar som är förnybara och utanför elnätet där publika kraftverk inte finns.

Läs mer: Rapport: Gigantisk nota när svenska elnätet byggs ut

ANNONS
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS