Reseoperatören TUI har kapat sina prognoser för helåret på grund av den varma sommaren förra året och en svagare pund.

Den varma sommarperioden resulterade i sena bokningar medan det svaga pundet har gjort det svårt att sälja resor till britter, sade TUI.

ANNONS
ANNONS

Mot bakgrund av denna utveckling bedömer bolaget att rörelseresultatet (ebita) blir oförändrat för helåret jämfört med samma period förra året. TUI:s räkenskapsår avslutas den 30 september 2019.

Bolaget sade också att man inte längre kommer klara av att uppvisa en underliggande ebita-tillväxt på minst tio procent per år (konstanta valutor), fram till räkenskapsåret 2020.