Finnair ökade antalet passagerare med 8,2 procent till 1,14 miljoner under oktober, jämfört med samma månad året innan.

Månaden före var tillväxten 7,8 procent.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, ökade flygbolaget med 5,3 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 7,2 procent.

ANNONS
ANNONS

Kapaciteten, mätt som ASK, ökade med 8,7 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 13,2 procent.

Kabinfaktorn minskade till 79,5 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 80,8 procent.

Finnair oktober, 2018 september, 2018
Passagerare, miljoner 1,14 1,16
Passagerare, förändring i procent 8,2 7,8
RPK, förändring i procent 5,3 7,2
ASK, förändring i procent 8,7 13,2
Kabinfaktor, i procent 79,5 80,8