WSP-koncernens utveckling överträffar ledningens förväntningar under andra kvartalet. Trots kris lyckas de meddela stärkt kassaflöde och ökad marginal. 

ANNONS

Trots stor osäkerhet på marknaden har WSP lyckats bibehålla en god lönsamhet och en stabil omsättning. Nettoomsättningen sjönk något, 1,2 procent jämfört med samma period föregående år och den organiska tillväxten minskade med 5,3 procent. Samtidigt stärktes den justerade EBITDA-marginalen för kvartalet; 15,8 procent, jämfört med 15,0 procent under andra kvartalet 2019, skriver WSP i ett pressmeddelande.

Även WSP Sverige levererar ett stabilt kvartal.

– Vi är mycket nöjda att vi kan leverera ett starkt resultat trots att vi upplevt en period med stora utmaningar. Det här är ett resultat som bygger på stora insatser av alla medarbetare samt ett fortsatt tätt samarbete med våra kunder, säger Håkan Danielsson, vd för WSP i Sverige.

WSP har under pandemin snabbt ställt om till stor del distansarbete världen över. Interna mätningar och det ekonomiska resultatet visar att god effektivitet har uppnåtts trots dessa utmaningar.

ANNONS
ANNONS

– Vi har haft en utmanande vår, men jag är nöjd över att se att vi lyckats väl med att leverera i våra projekt och att både kunder och medarbetare har varit nöjda trots att det mesta har skötts på distans. Samtidigt har vi sett över kostnadsstrukturer och investeringar för att möta en vikande marknad vilket också bidragit till att vi kan leverera ett fint resultat för kvartalet. Erfarenheterna och de snabba förändringarna från våren har stärkt oss som bolag och jag ser fler möjligheter att stärka oss ytterligare under hösten som kommer, säger Håkan Danielsson.