Tyréns designar och projekterar den 21.000 kvadratmeter stora Kunskapsparken i Lund. Parken ska bland annat ha en lekplats, en skogsträdgård och dammar. Parken, som ska ligga i området Brunnshög, ska stå klar år 2023.

Det skriver Tyréns i ett pressmeddelande.

”Det här kommer bli en mångfacetterad och stor park på 21 hektar. Vi låter det urbana landskapet möta åkermarken och har gjort flera spännande nedslag på platser i parken som tillsammans bildar en intressant helhet”, säger Åsa Eneroth, landskapsarkitekt på Tyréns.

Gestaltningskonceptet utgår från att skapa lekfulla kontraster och identitetsskapande så kallade ”sömmar ” i form av mångfunktionella stolpar som ska knyta samman parken.

Labyrint att gå vilse i

Höjden är nedsänkt i mitten vilket gör att du är skyddad från vind samtidigt som du har lång utsikt över den böljande naturen. En stor skogsträdgård kommer bjuda på ätliga frukter och stor biologisk mångfald, växthus och möjligheter till möten och konferenser.

En av de identitetsskapande delarna i parken utgörs av en lekskulptur som kommer fånga besökaren i en form av labyrint. Skulpturen ska ge besökaren en känsla av acceleration som intensifieras genom kulören allt längre in i labyrinten.

ANNONS
ANNONS

”Det har varit väldigt roligt att jobba med en beställare med hög ambitionsnivå och stort intresse för gestaltning. Vi har skapat komplexa platser i en park med stor variation av växlighet och vegetationsytor vilket varit utvecklande. Med oss i samarbetet har vi bland annat haft Philipp Weiss som är diplomerad permakulturdesigner och är fantastiskt inspirerande när det kommer till utformning av skogsträdgårdar”, säger Åsa Eneroth.

Tyréns har jobbat med projektet sedan slutet på 2018 vilket involverat flera olika kompetenser. Förutom landskapsutformning, har Tyréns bidragit med mark- och masshantering, konstruktion, geoteknik, hydrogeologi, VA-teknik, BAS-P och belysningsteknik till Kunskapsparken.