Tom Erixon, vd för Alfa Laval föreslås bli ny styrelseordförande i Afry, formellt ÅF Pöyry, vid stämman den 3 juni 2021. Röstningen sker genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Teknikkonsulten kallar till årsstämma den 3 juni 2021, nu föreslås Tom Erixon, vd vid Alfa Laval till ny styrelseordförande i Afry, av valberedningen. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell. Till nya styrelseledamöter föreslås Carina Håkansson och Neil McArthur. Håkansson är ordförande i stiftelsen Åforsk samt styrelseledamot i SCA och McArthur är senior partner inom Energy-divisionen i Oliver Wyman.

Namnbyte

Företaget vill att bolagsordningen ändras, så att det formella namnet ÅF Pöyry ändras till Afry, ett varumärke som redan används i koncernen.

Styrelsen önskar att få stämmans bemyndigande att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Dessutom vill styrelsen att stämman ger styrelsen sitt bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier.

Den sittande styrelsen föreslår att stämman beslutar om en aktieutdelning på fem kronor per aktie.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fler branschnyheter på [Teknikdygnet]