Tidningen Ny Teknik har gjort en kartläggning över svenska teknikbolag och deras strategi för att möta coronakrisen. Hos en av teknikkonsulterna har samtliga anställda uppmanats att jobba hemifrån, medan en annan ser att digitaliseringen kan ha medfört nya möjligheter. 

WSP har sett ökad digital innovation

WSP ser en möjlighet till nya digitala lösningar efter att personalen har kommit tillbaka till kontoret. Till Ny Teknik säger företagets HR-chef Maria Lindfelt:

”Det viktiga när vi kommer ut på andra sidan är att ta vara på all kreativitet och alla nya lösningar som vi blivit så vana vid att använda för att rusta WSP ytterligare inför en delvis ny verklighet.”

Företaget beräknar att runt 80-90 procent av medarbetarna jobbar hemifrån. Dock kan personal som är i behov av specifik utrustning jobba från kontoret när det är nödvändigt.

Maria Lindfelt säger till Ny Teknik att företaget kommer bibehålla reglerna åtminstone till semesterperioden, men att de kan förlängas.

ANNONS
ANNONS

Merparten av Semcons anställda jobbar hemifrån

Den internationella teknikkonsulten Semcon har olika policies för olika kontor, beroende på land och region. Merparten av företagets anställda jobbar i dagsläget hemifrån, skriver Ny Teknik

Afrys Kinaavdelning inrättade regler redan i januari

På globala teknikkonsultbolaget Afry jobbar de som har möjlighet till det på distans. Den första av företagets avdelningar som inrättade distansarbete var verksamheten i Kina, där övergången skedde redan i januari. Afry har inte ett fastlagt datum för när de anställda återgår till jobb på kontor, skriver Ny Teknik.

Sweco tillhandahåller skärmar och stolar

Sweco har av de tillfrågade teknikkonsulterna de mest långtgående reglerna, då alla medarbetare har rekommenderats att jobba hemifrån, skriver Ny Teknik. Anställda som kräver viss programvara kan jobba på kontoren, men företaget har satt upp tydliga hygienregler för dessa.

Sweco har tillhandahållit medarbetarna som jobbar hemma med datorskärmar och kontorsstolar för att förbättra deras ergonomi. Precis som Afry kan inte Sweco ge något exakt datum för när de anställda återvänder till kontoren.