Världens vatten utgör en viktig naturresurs och är en grundläggande förutsättning för liv – både i Sverige och utomlands. WSP vill med denna rapport bidra med ny kunskap kring vilka utmaningar och möjligheter som är kopplade till framtidens vattenanvändning.

ANNONS

Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Hur behöver vi jobba i framtiden och vilka frågor är särskilt viktiga för vattenbrukarna eller konsumenterna? I rapporten presenterar vi dels utmaningarna vi har framför oss, men även möjliga lösningar. Till rapporten finns en diagrambilaga med statistik från de enkätundersökningar WSP gjorde i samband rapporten. Även den kan du ladda ned ditt eget exemplar av.

Viktiga data från rapporten:

  • Fyra av tio medborgare vet inte var dricksvattnet kommer ifrån
  • Två av tre kommuner har påverkats av klimatförändringar eller extrema väderhändelser men bara 26 % har en klimatanpassningsplan
  • Två av fem medborgare har de senaste åren drabbats av vattenbrist
  • Fyra av tio kommuner anser att kapacitetsbrist i VA-systemen gör att kommunen inte kan växa i önskad omfattning
  • 60 procent av medborgarna har de senaste fem åren förändrat sitt beteende för att spara vatten

 

Läs hela rapporten här.

ANNONS
ANNONS