Medborgarhuset på Södermalm, där Stockholmare bland annat kan hålla möten, umgås och bada, har fått en ny skepnad. Nyréns Arkitektkontor har gett byggnaden nya entréer, fler restauranger och en förnyad huvudentré. Det skriver Nyréns i ett pressmeddelande

ANNONS

”Medborgarhuset är en kulturhistorisk skatt som vi har fått äran att omvandla och bevara. Det är ett uppdrag som man tar sig an med stor ödmjukhet. Jag är otroligt stolt över att vi, tillsammans med fastighetskontoret, har utvecklat en mötesplats i hjärtat av Stockholm och därmed bidragit till en del i Södermalms historia”, berättar Sofia Kanje, uppdragsansvarig arkitekt vid Nyréns Arkitektkontor.

”Uppdraget att renovera Medborgarhuset har under lång tid engagerat många av våra medarbetare med olika kompetenser; arkitekter, ingenjörer, inredningsarkitekter och byggnadsantikvarier. Vi har så mycket erfarenhet av omvandlingar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer, fyllda av minnen och historia. Det är en komplex byggnad så det har både varit utmanande och stimulerande. För att lyckas har det varit extra viktigt med nära samverkan och stor lyhördhet mellan alla engagerade. Vi har bidragit med kunskap och erfarenhet, samtidigt som vi har lärt oss mycket”, säger Ulrika Bergström, VD, Nyréns Arkitektkontor.

Byggdes på 30-talet

Byggnaden uppfördes 1936–39 för att tillgodose stockholmarnas behov av samlingslokaler, bibliotek och bad. Nyréns fick 2014 uppdraget att arbeta med upprustning, restaurering och utveckling av Medborgarhuset – och nu är det klart. Forsgrénska badet slår upp dörrarna den 17 augusti och andra verksamheter öppnar successivt efter det.

”Sedan byggnaden stod klar i slutet av 30-talet har en mängd olika verksamheter fyllt huset med liv. Vår ambition har varit att ge fortsatta möjligheter för aktiviteter inom bildning, lärande och idrott att verka i lokaler anpassade till nutida behov. Jag ser fram emot att Tranströmerbiblioteket och Kulturskolan, som fått en ny plats i huset ska fyllas med människor, inte minst barn och unga”, säger Ebba Engelbrektson, inredningsarkitekt, Nyréns Arkitektkontor.

Nu entré från Götagatan

Nyréns arbete har bland annat handlat om att öppna upp huset med nya entréer från Götgatan och från tunnelbaneplanet, att tillföra en ny huvudentré från Medborgarplatsen samt sänka fönsterbröstningar på västra sidan för att synliggöra funktionerna för ögat. Den soliga södra sidan har fått fler restauranger och därmed blivit mer levande. De tre byggnadslamellerna har bundits ihop genom att ljusgårdarna täckts över med glastak.

ANNONS
ANNONS

På så sätt har mer yta tillskapats och huset blivit ”ett” istället för tre. Genom den nya ytan har det blivit möjligt att skapa ett modernt bibliotek. Badet har efter renoveringen god tillgänglighet och omklädningsrummen finns nu på markplan. Nyréns inredningsarkitekter har ansvarat för såväl lös som fast inredning.