Tredje kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 335 Mkr (410) och den organiska tillväxten blev -17 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 28 Mkr (32), vilket gav en rörelsemarginal på 8,5 procent (7,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 21 Mkr (24)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 kr (1,34)

Januari-september 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 1 226 Mkr (1 369) och den organiska tillväxten blev -9 procent
  • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 118 Mkr (101), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 9,6 procent (7,4)
  • Rörelseresultatet efter omstruktureringskostnader om -37 Mkr (-8) uppgick till 81 Mkr (93), vilket gav en rörelsemarginal på 6,6 procent (6,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 60 Mkr (68)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,41 kr (3,86)
  • Nettokassa exklusive leasingsskulder uppgick till 186 Mkr (72)

 

Läs mer: Diagnos i helikopter ska rädda strokepatienter

ANNONS
ANNONS