Nu förbättrar 17 kommuner och regioner sina lokala cykelnät för att det ska bli attraktivare, smidigare och säkrare att cykla med hjälp av stadsmiljöavtal. 

ANNONS

Stadsmiljöavtal ska ge en hållbar stadsutveckling, de söks hos Trafikverket och ger kommuner och regioner en möjlighet att få medfinansiering för att öka cykel-, kollektivtrafik och hållbara lösningar för godstransporter.

I den andra utlysningen inom den tillfälliga cykelförstärkningen har Trafikverket beviljat 75 miljoner kronor i stöd till 17 kommuner och regioner.

”Stadsmiljöavtalet är en del av Trafikverkets bidrag till ökad överförflyttning från fordonstrafik till kollektivtrafik och cykel. Det som är extra roligt är att det är så många nya kommuner/region som sökt och fått ta del av stadsmiljöbidragen, säger Rami Yones, enhetschef på Trafikverket, om satsningen på cykelåtgärder i ett pressmeddelande.

Hittills har nästan var tredje kommun/region beviljats stadsmiljöavtal och fler kommuner och regioner kan söka stödet för hållbar stadsutveckling. Fram till år 2029 finns det en miljard kronor att söka. Nästa ansökningsomgång startar den 18 oktober.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Afrys Flowity ska mäta trafik i stadsmiljö [Dagens Ps]