Rejlers förstärker sin personalstyrka inom järnvägssektorn i Finland. Innan årsskiftet tecknade bolaget ett betydande avtal med Finlands motsvarighet till Trafikverket, och nu utökar man verksamheten. 

Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Rejlers i Finland tecknade i slutet av förra året ett betydande ramavtal gällande tjänster inom järnvägssektorn med FTIA (Finnish Transport Infrastructure Agency), finska motsvarigheten till Trafikverket. Rejlers har idag mer än 120 tekniska experter inom området järnväg, men för att möta den ökade efterfrågan under avtalstiden med FTIA, satsar bolaget nu på en omfattande nyrekrytering inom järnvägssektorn.

Ramavtalet sträcker sig över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning till slutet av 2024, vilket innebär att FTIA kommer att kunna beställa tjänster från Rejlers under fem års tid. Rejlers samarbetar med FTIA sedan flera år tillbaka och inom ramen för avtalet erbjuds tjänster som omfattar säkerhet, eljärnväg och entreprenad för järnvägsbyggande.

”Rejlers har haft utmärkta resultat i jämförelserna med övriga ramavtalspartners, både i nuvarande avtal och de tidigare, och det är ingen slump”, säger Erkki Mäkelä, FTIA:s regionchef för järnvägskonstruktion i södra Finland.

ANNONS
ANNONS

”Vi behöver fler tekniska experter inom den här branschen. Just nu söker vi både seniora och juniora konsulter samt praktikanter som vill engagera sig i våra projekt inom järnvägssektorn”, säger Kristian Uusitalo, ansvarig för Rejlers trafikverksamhet i Finland.