Byggbolaget Peab ska rusta upp och bygga ut M-byggnaden vid Lunds Tekniska Högskola. I byggnader sker utbildning inom maskinteknologi, industriell ekonomi och energivetenskaper. En ny undervisningssal byggas och resterande lokaler ska utvecklas. Det skriver Peab i ett pressmeddelande.

Beställare är Akademiska Hus AB och kontraktssumman uppgår till 231 MSEK. Fastighetsägare är Akademiska Hus och hyresgästen är Lunds universitet.

Byggnationen avser både om- och tillbyggnad av det befintliga M-huset. Huset består av totalt cirka 29 000 kvadratmeter bruttoarea, varav cirka 24 400 kvadratmeter bruttoarea berörs av den planerade om- och tillbyggnaden.

Projektet omfattar en högdel (byggnad 111) med student- och studiemiljöer som foajé, café, studieplatser, hörsalar och grupprum på framför allt entréplanet. De övriga planen består till största delen av kontorsrum.

ANNONS
ANNONS

Ny undervisningssal

En tillbyggnad tillkommer i form av en större flexibel undervisningssal (Teknodrom) med tillhörande foajé mellan hög- och lågdelen samt östra entrén. Lågdelen (byggnad 112) kommer att innehålla laboratorier, forskningsintensiva institutioner samt varierande studiemiljöer.

”Vi är stolta över att få bidra till nya studiemiljöer till studenterna vid Lunds universitet och på så sätt stärka Lund som framstående universitetsstad. Det här också ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge”, säger Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med preliminär byggstart i september 2020. Projektet beräknas vara klart i november 2022.