PE Teknik & Arkitektur har tillsammans med Stockholms stad tagit fram ett koncept till lekparken Palmérsparken i Spånga i Stockholm. Efter en omröstning kommer parken få temat Äventyrsresan och företaget ska nu ta fram ett gestaltningsförslag. Det skriver företaget i ett pressmeddelande

Trollskogen, Äventyrsresan eller Sportparken? Inför renoveringen av Palmérparken i Spånga har PE tagit fram tre gestaltningsförslag och de boende har nu röstat fram sin favorit.

Palmérsparken i Spånga ska renoveras och erbjuda ytterligare möjlighet till samlingsplatser, lek och aktivitet. Den nya parken utformas av PE på uppdrag av trafikkontoret i Stockholm. I ett första steg har tre olika förslag på teman för den nya lekplatsen tagits fram; Trollskogen, Äventyrsresan och Sportparken.

ANNONS
ANNONS

För att samla in synpunkter från medborgarna genomfördes därefter en online-omröstning av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning som resulterade i att förslaget Äventyrsresan valdes ut. Med det temat ska PE nu ta fram ett gestaltningsförslag och projektering av bygghandling för parken.

De som jobbar med projektet är Johan Jacobsson, Anna Gustafsson, Malin A Hellström och Johanna Wetterborg.