Världen vill plantera nya träd. Den gröna trenden sveper över jorden och miljarder träd täcker nya områden. Men att plantera träd är inte alltid den bästa lösningen och undersökningar visar att det ibland kan ha negativa effekter på miljön. 

Många länder har satt i gång med ambitiösa trädplanteringsprojekt för att motverka ökenspridning och klimatförändringar. På sistone handlar det även om att minska sitt globala klimatavtryck – i en tid då många länder har bestämt sig för att bli koldioxidneutrala inom några årtionden.

I båda Kina och Afrika ska enorma gröna bälten av träd stoppa ökenspridningen, där miljarder träd redan har planterats.

Plantager istället för skogar

Men i Kina visar studier att dessa nya ”skogar” ofta rör sig om plantager som inte ens kan räknas som skogar, skriver Mongabay. 

De senaste elva åren har skogsarealen i Kina ökat och täcker idag 23 procent av landet mot 19 procent år 2000, men till stor del består de nya skogarna av plantager som till exempel eucalyptus.

Många planterade träd dör eftersom de inte klarar av sina nya livsmiljöer, samtidigt som den biologiska mångfalden minskar i plantagerna.

ANNONS
ANNONS

Negativ effekt 

Ibland kan träd som kräver stora mängder vatten som eucalyptus tömma grundvattennivåerna. Sydafrika är ett exempel där invasiva trädarter orsakar mer skada än nytta. Landet har täckt stora ytor med australiensiska akaciaträd som snabbt suger upp grundvattnet. Nu spenderar Sydafrika istället miljontals dollar varje år på att bli av med inkräktarna.

Att plantera fel träd på fel platser kan inte bara förstöra jordkvaliteten och den biologiska mångfalden utan även försena skördar för markägare – vilket skapar stora ekonomiska problem för fattiga jordbrukare.

Det säger Pedro Brancalion, forskare i skogsåterställning vid Brasiliens São Paulo universitet som tycker att vi måste tänka om när det gäller att plantera skog, och gå mot inhemska arter istället för invasiva.

”Idag handlar plantering av skog i princip bara om antalet planterade träd”, säger han till Mongabay och slår fast:

”Det är som att det vore slutmålet.”

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Skog motsvarande Frankrikes yta har kommit tillbaka