Navet Analytics konstaterar att antalet beviljade bygglov det senaste halvåret har minskat med 10 procent. Analysbolaget påpekar att perioden börjar innan coronavirusets utbrott, alltså kan dagens läge vara värre. Detta framgår i ett pressmeddelande

Nedbrutet på olika sektorer är det inom privata lokaler som nedgången är som störst.

”Det är viktigt att ha med sig att den beräknade minskningen baseras på statistik före covid-19-utbrottet men att det ger en tydlig indikation på att byggkonjunkturen, framförallt när det gäller privata lokaler, redan var på väg in i en svagare period”, säger Magnus Klein, ansvarig för konjunkturbevakning på Navet Analytics.

ANNONS
ANNONS

”Svagare signaler från bygglovsstatistiken, och kanske framförallt betydligt lägre ekonomisk tillväxt samt en hårt drabbad tjänstesektor, medför att prognosen för det privata lokalbyggandet har justerats ner och indikerar minskade husbyggnadsinvesteringar med drygt 20 procent. Dock bör man ha med sig att fallet sker från en hög nivå i ett historiskt perspektiv”, avslutar Magnus.

Läs mer: Ny rapport: Bygglovsdipp – redan innan coronan [Dagens PS]