Elise Grosse, hållbarhetschef för bygg och fastigheter på Sweco, menar att svenska politiker och ledare inte anammar nya hållbarhetskoncept med lika stor entusiasm som dess tyska och amerikanska motsvarigheter. ”Det finns en försiktighet som nästan blir dum”, säger hon om mentaliteten. 

Elise Grosse gästade under onsdagen radioprogrammet Ett eget litet hem på SR. Hon menar att coronakrisen ger världen en stor möjlighet att ställa om till en ny livsstil.

”Jag tror att det finns en otrolig potential i den förändringskraft som finns i corona. /../ Vi behöver göra radikalt annorlunda och nu, med corona som drivkraft, så är många fler öppna för att pröva nya saker”, säger hon.

Mer handlingskraft i Tyskland och USA

Vidare menar hon att Sverige inte tar emot nya idéer och koncept inom samhällsbyggnadssektorn på samma sätt som till exempel i Tyskland och USA.

”I Sverige har jag ibland när jag kommit med innovativa lösningar mött på mycket motstånd och man har sagt att ’det här är inte beprövat’. Så det finns en försiktighet som nästan blir dum, eftersom de gamla sätten vi gjort saker på, de är inte tillämpbara, vi vet ju redan att de är fel eftersom de har så stor klimatpåverkan”, säger hon.

Grosse säger att det från politiskt håll inte finns en full insikt i vilket arbete som krävs i just miljöfrågan.

ANNONS
ANNONS

”Många säger ’ja det är klart vi ska minska klimatpåverkan’. Men jag tror faktiskt inte att medvetenheten om ansvaret riktigt har land hela vägen hem”, säger hon.

Cirkulär ekonomi behövs

Hon menar även att samhället behöver göra en omställning till en så kallad cirkulär ekonomi, där råvaror, virke och produkter återanvänds.

”Vi behöver vända om till ett mer kretsloppsbaserat, cirkulärt samhälle där vi inte har det här slit-och-släng-tänket”, säger hon.

”Tyvärr idag, eftersom arbete beskattas så högt, och material beskattas väldigt lågt, så blir det väldigt dyrt att ta de mantimmar som det krävs att göra den här besiktningen och att laga, reparera och återbruka. Så det är billigare att komma in med nytt, smäckigare material som ofta har sämre kvalitet än det befintliga materialet”.