Fastighetsteknikbolaget Raybased redovisar en lägre omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. ”När världen, Sverige och hela marknaden lamslogs av Covid-19 pandemin försattes nästan alla våra kundprojekt i vänteläge”, skriver vd Jonas Almquist. 

Omsättningen sjönk till 0,2 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet före skatt var -2,6 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet efter skatt blev -2,0 miljoner kronor (-2,4).

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,10).

I rapporten uppger vd Jonas Almquist att nästa steg i affärsstrategin blir att kraftigt öka fokus på försäljning och marknadsbearbetning.

”Som stöd för vår marknadsbearbetning har vi inlett ett samarbete med Parachute Communication, en fullservicebyrå inom marknadsföring och kommunikation”, skriver Almquist.

”När världen, Sverige och hela marknaden lamslogs av Covid-19 pandemin försattes nästan alla våra kundprojekt i vänteläge. Trots pandemin har Raybased under kvartalet tagit flera avgörande steg framåt i utvecklingen av våra tjänster. I slutet av juni lanserade vi Raybased 2Way och applikationerna Raybased Metering och Raybased Temperature”, skriver han vidare.