President Donald Trump har infört lösare reglering av fracking, vilket gör det billigare att bedriva plastproduktion i Europa. Förra veckan godkände belgiska myndigheter en ny plastfabrik i Antwerpen. 

Den planerade plastfabriken ska ligga i belgiska staden Antwerpen, och för att byggplanerna ska gå igenom kommer 48 hektar skog att huggas ned, rapporterar tidningen Quartz.

Planerna gick igenom förra veckan då myndigheterna godkände att företaget Ineos, som är ansvariga för projektet, kan börja skövla skogen för att lägga grunden för den stora fabriken.

Projektet belyser en fråga som kommer att vara aktuell i den europeiska miljödebatten de kommande åren, nämligen diskrepansen mellan EU:s riktlinjer för användning av plast och plastindustrins intressen och utvecklingsmål.

EU beslutade tidigare år att alla länder i unionen ska förbjuda en mängd olika engångsprodukter av plast år 2021, skriver Quarz.

Möjligheterna att expandera Europas plastproduktion har ökat de senaste åren, i och med att USA:s så kallade ”fracking-boom” har intensifierats ytterligare under president Donald Trump. Ökad fracking har dragit ner priserna på naturgas och under de kommande åren är 300 nya plastfabriker planerade i USA, enligt Quarz.

Även i Europa har priserna på naturgas minskat; inte minst genom att Ineos i vad som är ett nytt tillvägagångssätt har börjat importera naturgas från USA, skriver tyska tidningen DW.

ANNONS
ANNONS

Plasten i Antwerpen-fabriken kommer att tillverkas genom att naturgasen etan omvandlas till etylen, som sedan blir plast. Om upprättandet av fabriken i Antwerpen går igenom kommer den att producera runt 750.000 ton plast per år.

Fabriken beräknas ta fyra-fem år att byggas.