Ipbes, den internationella panelen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster, konstaterar i en ny rapport att det är betydligt billigare att förebygga pandemier, än den ekonomiska kostnaden för själva pandemierna. 

ANNONS

Covid-19 kan snart bli covid-20, och covid-21. Virusangreppen kan komma oftare, och vara ännu dödligare än vi hittills sett i år med coronaviruset.

Det uppger Ipbes i en ny rapport – som har skrivits av 22 ledande experter på området. På jorden finns det i naturen uppskattningsvis 1,7 miljoner oupptäckta virus hos däggdjur och fåglar, och av dessa skulle upp till 850 000 virus kunna infektera människor, enligt Ipbes, skriver Aktuell Hållbarhet. 

Att istället förebygga skulle bli betydligt billigare – och enbart kosta en procent av vad pandemierna skulle kosta världens ekonomier – om de bryter ut.

”Förändringar i hur vi använder mark, expansion och intensifiering av jordbruk och ohållbar handel, produktion och konsumtion orsakar störningar i naturen och ökar kontakten mellan vilt, boskap, patogener och människor,”  säger Peter Daszak, ordförande för EcoHealth Alliance och ordförande för den workshop som ledde fram till rapporten.

”Det här är vägen till pandemier.”

Sätt att minska riskerna

Men det finns många sätt att minska riskerna för nya virusutbrott enligt rapporten. När vi öppnar upp nya områden för skövling, gruvdrift eller odling av monokulturer som palmolja, så byggs det också vägnät in i områden – som tidigare var isolerade.

Vi kommer då lättare i kontakt med arter som kan vara bärare av virus. Vi måste bli bättre på att koppla ihop dessa nya problem – som det innebär med till exempel konsumtion av palmolja, rörsocker, tropiska trädslag, sällsynta jordartsmetaller, kött och viltprodukter, förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna – med en ökad risk för nya pandemier.

ANNONS
ANNONS

Globala informationskampanjer om vad dessa risker innebär, och nya skatter är exempel på åtgärder som kan sättas in.

Läs mer: Trots Covid: han satsar en miljard på hållbarhet