När glaciärer smälter i snabb takt på grund av den globala uppvärmningen försvinner floder, vilket skapar problem för en del samhällen.

Fenomenet med floder som försvinner när glaciärer smälter kallas på engelska för river piracy och inträffar på grund av att vatten från en flod leds en annan väg på grund av erosion, eller som nu, på grund av att glaciärer smälter.

Forskare spår att när världens glaciärer blir färre och mindre och stora landmassor som tidigare varit istäckta blir isfria, kommer floder i bergslandskap att ledas om.

Ändrade flöden kan ha stor påverkan

I de flesta fall kommer flodernas ändrade flöden inte vara till skada, men i områden där människor är beroende av floden kan förändringarna ha stor påverkan.

The Guardian skriver att geoforskaren Dan Shugar, vid Calgarys universitet i Kanada, var den forskare som 2016 dokumenterade det första kända fallet av ”river piracy” i Kanada.

Det var i territoriet Yokon i nordvästra Kanada som landets största glaciär smälte så snabbt att en stor flods flöde ändrades, vilket i sin tur ledde till att vattennivån i en sjö markant minskade.

När glaciären smälte ledde flodens vatten om och rann i stället ut i Alaskagulfen, tusentals kilometer från sin originaldestination.

Stor glaciär i Alaska smälter

Nu tror forskare att en snabbt smältande glaciär nationalparken Glacier Bay i södra Alaska kommer att förändra flödet av den stora floden Alsek River som glaciärens smältvatten rinner ut i.

Forskarna tror att glaciärens smältvatten kommer flytta sitt utlopp från 28 kilometer åt sydöst och hamna i ett skyddat område i nationalparken.

ANNONS
ANNONS

Försöker förutse effekten

Forskarna kan inte förutse vilken effekt flodens ändrade flöde kommer ha, men de kan titta på liknande situationer och mäta påverkan på ekosystem och människor som använder floden.

Genom att på förhand studera en förväntad ändring i flodens flöde hoppas man kunna minska påverkan på fiskare, jägare och andra som använder nationalparken till rekreation.

Läs mer: Mat och hållbarhet – saker alla borde tänka på