Med början nästa månad ska Kina börja beskatta smutsigt bränsle som används i tillverkningen av lönsamma varor av låg kvalitet.

ANNONS

Detta görs på grund av att Kina vill värna miljön och verka för att öka rättvisan i förädlingssektorn.

Import av lågkvalitetsbränsle, som så kallad light-cycle oil, LCO, som blandas i diesel eller eldningsolja kommer att påläggas den nya konsumtionsskatten från den 12 juni, det skriver Bloomberg. Andra produkter som kommer att få avgiften är bland annat utspädd bitumen.

Varor med låg kvalitet

Sedan Kinas centrala regering ökade granskningen av bränslen med höga utsläpp har Kinesiska lagstiftare velat införa en skatt på import av låkvalitetsbränsle som LCO.

Denna typ av bränsle kan användas i produktionen av lönsamma varor som är förorenande och av låg kvalitet.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Ny dom: Plastfri påse får plastpåseskatt