ICA tar för första gången hem priset Sveriges grönaste varumärke i strategikonsultföretaget Differs årliga undersökning. ”Vi är stolta över vinsten”, säger Kerstin Lindvall, ICA Gruppens direktör för corporate responsibility.

För elfte året i rad har svenskarna röstat fram Sveriges grönaste varumärke och ICA koras till vinnare i den första kategorin, där samtliga respondenter bedömer grönheten hos 100 varumärken.

”Vi är stolta över vinsten som är ett kvitto på att våra kunder ser och uppskattar vårt långsiktiga och medvetna hållbarhetsarbete. Vi satsar nu offensivt mot att minska plastanvändandet drastiskt samt att bli klimatneutrala till 2020. Samtidigt arbetar vi aktivt med att guida våra kunder till mer hälsosamma och klimatvänliga val”, säger Kerstin Lindvall.

ICA har utsetts till Sveriges grönaste varumärke och tog i går emot priset på Differs seminarium. På bilden syns Jenny Wiggerud, senior brand manager, Gunilla Asker, marknadsdirektör på ICA Sverige och Maria Smith, chef miljö och socialt ansvar. (Foto: Emeli Karlsson)
ICA har utsetts till Sveriges grönaste varumärke och tog i går emot priset på Differs seminarium. På bilden syns Jenny Wiggerud, senior brand manager, Gunilla Asker, marknadsdirektör på ICA Sverige och Maria Smith, chef miljö och socialt ansvar. (Foto: Emeli Karlsson)

I undersökningen framgår det att svenskarna ställer högre krav på grönhet; det anses vara självkklart. Men hälften uppger också att det är svårt att göra gröna val på grund av bland annat bristfällig information, kommunikation och otydliga märkningar, vilket i många fall påverkar trovärdigheten.

Till Dagens PS säger Kerstin Lindvall, ICA Gruppens direktör för corporate responsibility, att hon är jätteglad över priset.

”Vi har blivit slagna på målsnöret under flera år. Det är alltid kul att vara på prispallen, och allra roligast är det att vara högst upp”, säger hon.

”Kunderna har utsett oss, det visar att hållbarhetsfrågorna som vi driver är de rätta. Det är svårt att göra hållbara val och det gör att många abdikerar från det. Men vi är på rätt väg och hjälper kunderna”, fortsätter Kerstin Lindvall, som jobbat med hållbarhetsfrågor på ICA i över 20 år.

ANNONS
ANNONS

”Vi ser tydligt en ökad mognadsgrad bland konsumenter som gör allt fler aktiva val. Samtidigt är det fortsatt komplext att välja rätt”, säger Estelle Nordin på strategikonsultföretaget Differ och förklarar att transparens och tydlighet är framgångsreceptet för varumärken som vill sticka ut i mängden.

”Att få det här priset ger energi att fortsätta. Kunderna vill ha hjälp både i butiken och digitalt och sedan mäter vi hur kundernas klimatfotavtryck ser ut, utan att ge pekpinnar”, berättar Kerstin Lindvall.

Med hjälp av kvitton upplyser ICA sina kunder, som har ICA-kort och loggar in, hur matinköpen påverkar klimatet sett till Parisavtalet och Sverigesnittet.

”Kunderna får råd och tips om hur de kan minska sina klimatfotavtryck”, förklarar Kerstin Lindvall på ICA Gruppen.

Sveriges grönaste varumärke är en undersökning i strategikonsultföretaget Differs regi. Vinnare utses i nio branscher. Bilden är från i går på Differs seminarium. (Foto: Emeli Karlsson)
Sveriges grönaste varumärke är en undersökning i strategikonsultföretaget Differs regi. Vinnare utses i nio branscher. Bilden är från i går på Differs seminarium. (Foto: Emeli Karlsson)

Även Coops varumärke Änglamark prisas när respondenterna fritt får ange vilket de anser vara Sveriges grönaste varumärke. Änglamark är liksom tidigare år vinnare i denna kategori följt av Grumme på andraplats och modermärket Coop på tredje plats.

Sveriges grönaste varumärke är en undersökning i strategikonsultföretaget Differs regi som funnits sedan 2008. Drygt 1.000 personer i åldrarna 15-75 år besvarar frågor kring miljö och hållbarhet och utser vinnare i nio branscher: apotek, bank, bilar, dagligvaruhandel, energi, kläder, nyproduktion av bostäder, snabbmat och transport.