EU överväger att försvåra spekulationen i marknaden för utsläppsrätter efter att flera hedgefonder har satsat stort på stigande priser.

Dagens PS har tidigare skrivit om att priset för koldioxidutsläpp har nått rekordnivåer i EU.

Priset för att släppa ut ett ton koldioxid landade under förra veckan på 40 euro.

Flera hedgefonder har satsat på att priset ska fortsätta uppåt i takt med att EU landsätter fler klimatåtgärder.

Att hedgefonder spekulerar i koldioxidpriset faller dock inte EU i smaken.

Nu överväger EU-kommissionen att införa åtgärder för att förhindra marknadsspekulation, rapporterar Bloomberg.

Hotar smidig omställning

Den bakomliggande idén med handeln i utsläppsrätter är att en korrekt prissättning av koldioxid ska ge industrin incitament att ställa om till mer klimatvänlig teknologi.

ANNONS
ANNONS

Priser som ökar för fort skulle dock kunna hota en smidig omställning till ren energi då kortsiktiga kostnader stör långsiktigt utvecklingsarbete.

För att få bukt med kraftiga prissvängningar har EU-kommissionen för avsikt att begränsa hur mycket utsläppsrätter investerare får äga, uppger källor till Bloomberg.

Klimatneutrala 2050

EU har sedan tidigare målsättningen att nå klimatneutralitet innan 2050 inom ramarna för den ambitiösa strategin kallad ”Green Deal”.

Som ett led i planerna kan även tillgången på utsläppsrätter att begränsas i och med att ett tuffare koldioxidmål inför 2030 införs.

De skärpa kraven har även påverkat de industriella aktörerna på marknaden som i en allt större utsträckning väljer att inte sälja vidare sina utsläppsrätter i väntan på ytterligare prisuppgångar.

Läs mer: Gates: Lättare lösa covid-19 än klimatfrågan [Dagens PS] >>