I Sverige är tillgången på vatten generellt god, men om vattentillgången ska kunna säkras mot framtida klimathot behöver ansvar tydliggöras.

ANNONS

En ny rapport om hållbar vattenförsörjning från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, visar att en långsiktig strategi behövs och att ansvaret måste tydliggöras om vi ska kunna säkra tillgången till vatten mot framtida klimathot.

”Vår genomgång visar att vattenfrågan är splittrad på flera departement och myndigheter. Denna otydlighet riskerar att påverka vår förmåga att klara av framtida miljöhot och stora investeringsbehov. Ansvaret behöver därför tydliggöras. Dessutom behöver Sverige en långsiktig strategisk plan för att säkra vattentillgången”, säger Tord Svedberg, ordförande för rapporten i ett pressmeddelande.

Ingen har övergripande ansvar

Det finns i dag ingen myndighet som har övergripande ansvar för vattenfrågan och inom Regeringskansliet är förvaltningen av vatten fördelad på nio olika departement. Och det finns trettio expertmyndigheter som arbetar med olika aspekter av frågan, utifrån sina specifika ansvarsområden.

Det finns inte någon myndighet som har ansvar för frågor som rör sötvatten, motsvarande det ansvar Livsmedelsverket har för dricksvatten. IVA föreslår därför att vattenfrågor samlas på ett fåtal departement inom Regeringskansliet samt att ansvaret för att samordna akuta vattensituationer läggs på en myndighet.

”Det är viktigt att vi i Sverige är förberedda inför de nya och mer extrema vädersituationer som kan uppstå framöver på grund av klimatförändringarna. Ett samordnat och tydligt ansvar är en grundförutsättning”, säger Tord Svedberg i pressmeddelandet.

Långsiktighet behövs

Det tar tid att återställa negativ miljöpåverkan i vattentäkter och det kan ta generationer innan resultaten syns. IVA anser att det behövs en långsiktighet och tålamod i de politiska processerna när vattenfrågor hanteras.

ANNONS
ANNONS

”Vi föreslår att det införs en färdplan för hanteringen av vår gemensamma vattenresurs, Vattenplan 2045. Planen ska hantera de långsiktiga utmaningarna och måste inkludera finansierings- och organisatoriska frågor. En sådan måste utgå från en bred politisk diskussion om vad vi vill uppnå med vattenförvaltningen och hur denna i framtiden stöttar en hållbar vattenförsörjning, säger Tord Svedberg i pressmeddelandet.

Läs mer: Därför konsumerar vi mer vatten under pandemin [Dagens PS]