Lärare och forskare i byggproduktion har skapat bokserien Byggledning som vänder sig till ingenjörsstudenter och även fungerar som handbok för yrkesverksamma i byggbranschen.

För mer än tio år sedan bestämde sig författarna att ändra på det faktum att det saknades en heltäckande lärobok som följer hela byggprocessen. De tre böckerna i serien, Projektering, Produktion och Förvaltning, har sammanlagt 2 000 sidor och dessutom ett stort digitalt material.

Böckerna följer varsitt skede i bygg- och förvaltningsprocessen. De täcker in de färdigheter och kunskaper som behövs för att på ett effektivt sätt leda arbetet mot beställarens mål. Den sista boken, Förvaltning, handlar om förvaltning av fastigheter för de aktörer som anlitas för projektering, produktion och fastighetstjänster.

Pekat på behov av modern kurslitteratur

”Lärare och studenter som varit aktiva i kurser inom området byggledning har i kursutvärderingar påtalat behovet av modern kurslitteratur. Ofta används kompendier. Böckerna bidrar i förlängningen till ökade kunskaper hos byggprocessens aktörer, vilket i sin tur leder till färre byggfel och tvister”, säger en av författarna, Bengt Hansson, professor i byggproduktion vid Lunds universitet och verksam som byggkonsult, i ett pressmeddelande.

Bokserien riktar sig till studenter på ingenjörsutbildningar som har bygginriktning, men den passar även som handbok för yrkesverksamma inom bygg- och fastighetssektorn. Den kan även användas som underlag i företags interna kurser.

Innehåller även stort digitalt material

Bengt Hansson säger att tanken är att studenterna ska ta med sig böckerna ut i arbetslivet, han tycker att det är viktigt att man inte bara använder studielitteraturen under studierna utan att man kan återkomma till dem i sitt yrkesliv.

Bokserien Byggledning innehåller också ett omfattande digitalt material, det innehåller bland annat kursupplägg och förslag på tentor.

Förenklar även för lärarna

”Byggledning ska göra arbetet enklare för läraren och samtidigt skapa en gemensam kunskapsgrund och terminologi för studenterna”, säger Anne Landin, medförfattare och professor i byggnadsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Övriga medförfattare är Stefan Olander, docent i byggproduktion vid Lunds universitet och tidigare koordinator för Sveriges Bygguniversitet, Radhlinah Aulin, universitetslektor i byggproduktion vid Lunds universitet, Urban Persson, teknisk doktor vid Lunds Tekniska Högskola och bygglednings- och miljökonsult inriktad på bostads- och kontorsprojekt, med hållbart byggande som specialitet samt Mats Persson, universitetslektor i byggteknik och byggproduktionsteknik vid Malmö Universitet.

Byggbranschen, författarna till Byggledning
Författarna till böckerna i serien Byggledning. (Foto: Studentlitteratur)

Läs mer: Ny rapport: Byggindustrin har inte koll på sina utsläpp [Dagens PS]